Diarré

Diarré är ett symptom på att man har fått en magsjukdom, oftast av tillfällig karaktär.

Magsjukan kan antingen vara orsakad av bakterier som blivit kvar eller tillkommit i samband med matlagning eller så kan sjukdomen vara orsakad av virus. Skillnaden är att om det är bakteriellt så är det maten som är smittbäraren medan det i virusfallet smittar från människa till människa.

Viruset eller bakterien finns ofta i avföringen vilket innebär att man måste vara extra noga med hygienen om någon i ens omgivning har drabbats av magsjuka. Diarré gör att mer vätska än normalt lämnar kroppen. Det gör också att man vid diarré behöver dricka mer än normalt.

Diarré är ofta förekommande tillstånd vid magsjukda

Diarré är ofta förekommande tillstånd vid magsjukda

Orsaker till magsjukan
När magsjukan beror på virus smittar den ofta hela familjen eller dagisgruppen. Problemen dyker för det mesta upp snabbt, för att sedan gå över redan efter två-tre dygn. Symptomen är illamående, kräkningar, diarré, muskelvärk och ibland lite feber. Den vanligaste orsaken i Sverige är ett virus som heter calicivirus och är det virus som ligger bakom vinterkräksjukan.

Den näst vanligaste orsaken är orsakad av bakterier i dålig eller otillräckligt lagad mat. Detta är vanligare i större kök än hemmaköket och då blir det tyvärr också många som drabbas samtidigt.

Besvären kan vara väldigt påtagliga och obehagliga men för det mesta går de över efter ett par dagar. Diarré medför ofta även vätskeförlust. Den måste åtgärdas och man ska därför dricka mycket vatten när man drabbas. Man kan också bli svag och känna sig allmänt sjuk och hängig. Det kan ibland vara svårt att få behålla mat och i bästa fall får man nöja sig med flytande föda.

Salmonella
Salmonella är en bakterie som orsakar magsjuka. Den var tidigare en vanlig orsak till närmast epidemiska utbrott av magsjuka på vissa orter. Numera är salmonellan i stort sett utrotad i Sverige men den kan förekomma i samband med utlandsresor. Bakterien förekommer mest i vissa typer av mat som är otillräckligt tillagad. Smittan kan också överföras via vatten som inte är tillräckligt rent.

Symptomen är desamma som vid andra typer av magsjuka. Någon speciell behandling är inte vanligen inte aktuell utan det gäller som vanligt att ersätta vätskeförlusten. Befinner man sig i ett varmare klimat bör man tänka på att vätskeförlusten kan bli större och att man därför måste dricka mer än annars.

Sjukdomstiden är längre än vid vanlig magsjuka och symptomen kan finnas kvar i upp till två veckor. Man är dock smittbärare under längre tid och smittan kan finnas kvar i avföringen i flera månader.

Är det salmonella eller vanliga magsjukebakterier?
Man räknar med att cirka 4 000 svenskar drabbas av salmonella varje år. Det är dock långt vanligare att symptomen beror på den vanliga magsjukebakterien campylo numera, som alltså går över snabbare.

Misstänker man att man har drabbats av salmonella utomlands måste man underkasta sig ganska strikta restriktioner när man kommer hem från sin resa. Eftersom man är smittbärare får man inte jobba på känsliga ställen som vårdhem och sjukhus eller med livsmedel så länge man bär på smittan. Du kan läsa mer om diarré här.