Att överleva ett cancerbesked

Ett besked om cancer är något som ändrar ens tillvaro drastiskt. Man tvingas att konfrontera sin egen dödlighet, och i början handlar det mycket om att överleva situationen, om att ta sig vidare. Men sedan då? Hur kommer ens liv att se ut efter cancern?

Medan du är mitt uppe i din sjukdom, genomgår tuffa behandlingar, så ligger mycket fokus på stunden. Få människor tänker speciellt mycket på hur det kommer att bli efteråt. Många personer som lever genom en cancer, och blir friska måste ändå leva med vetskapen om ett eventuellt återfall. När du lämnar primärbehandlingen så kan din tillvaro se väldigt annorlunda ut. Ångest och oro är inte direkt kopplat till sjukdomen i sig, utan kan vara individuellt beroende på hur känslig en person är redan innan beskedet.

Individuella upplevelser kräver stor flexibilitet
Vid till exempel bröstcancer så kan din kropp se annorlunda ut efter en behandling. Att hantera en förändring i sitt fysiska utseende kan vara svårt. Läkaren får en viktig roll vid behandling, men det är viktigt att det fungerar på fler plan. Kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan få biverkningar som påverkar bland annat klimakteriet, ger ledbesvär och minskad sexlust. Vid sådana bieffekter är det väldigt viktigt att även erbjuda efterbehandling. För män som drabbas av prostatacancer, så kan sjukdomen även väcka funderingar kring manlighet och livet.

Vård av cancer, mer än bara medicinering
Personer som går vidare efter en cancerbehandling måste kunna känna att vården inte bara erbjuder behandling. Den måste fungera som ett komplett hjälpande system. Vissa människor genomgår en cancerpatientbehandling utan större problem. För andra människor ser det helt annorlunda ut. Forskning visar dock att majoriteten av patienter är i behov av någon sorts efterbehandling.

U-CARE, psykologisk behandling och stöd
U-CARE är ett initiativ vid Uppsala universitet som siktar på att ge internetbaserat stöd efter tuffa behandlingar. Det syftar till att öka tillgängligheten för psykosocial vård, inte bara för patienter utan även anhöriga. Forskning har visat att många patienter som drabbas av kroppslig sjukdom utvecklar emotionella besvär som kan förbises i vården. Internetbaserad behandling börjar bli mer normalt i vårt samhälle, och hjälp över internet kan för många vara ett mindre steg än att gå till psykolog. Det blir även mer lättillgängligt för personer som jobbar mycket, har barn osv. Initiativet hämtar kunskap från flera områden och har möjlighet att samla en bred kompetens på ett och samma ställe. I slutändan så kommer den att kunna erbjuda specialisthjälp till patienter, oberoende vart i landet de befinner sig.